Samtext

Engelsk tekstforfatter | English copywriter

Hvad er nøglen til at lykkes uden for Danmarks grænser? Overbevisende, kundefokuserede tekster. Og en engelsk tekstforfatter.

Med mange års marketingerfaring og et talent for at skrive stærke tekster på engelsk ved vi én ting med sikkerhed: at danske virksomheder har en gylden mulighed for at overhale konkurrenterne ved at bruge overbevisende tekster.

Og hvordan ved vi det?

Det gør vi, fordi vi igen og igen bliver bedt om at korrekturlæse danske virksomheders engelske hjemmeside. Og vi ender tit med at omskrive det hele.

Fokusér på kunden

Selv om det varierer fra hjemmeside til hjemmeside, hvad der skal forbedres, har de alle én ting til fælles: Indholdet formår ikke at fange og fastholde folks opmærksomhed. Og dette er næsten altid fordi, at der ikke er fokus på, hvem kunden er. Og lige så vigtigt: Hvad kunden bør vide for at vælge netop dit produkt eller tjeneste.

Det lyder så enkelt. Og for os er det enkelt. Vi kan dog garantere, at over 70% af danske virksomheder ikke lykkes med at finde dette fokus. I det mindste ikke, når det gælder deres engelske hjemmesider.

Vær opmærksom på sprogets magt

Årsagen til dette fænomen er dog mindre indlysende. Men vi tror, at det er fordi, mange ikke er opmærksomme på sprogets magt. Vi er gentagne gange blevet forbløffede over, hvor tit en kunde har været villig til at bruge titusindvis af kroner på at indrykke en annonce. Men de vil ikke bruge et par hundrede kroner på den tekst, der er afgørende for, om annoncen virker eller ej! Det giver ingen mening.

Uanset hvad årsagen er, er der en simpel løsning på det: Hvis du har en virksomhed med en engelsk hjemmeside, bør du spørge dig selv, om du er blandt de 70%, der ikke formår at få og fastholde dine engelsktalende kunders opmærksomhed.

Og hvis dit svar er ja, så kontakt Samtext og bed os demonstrere, hvad vi kan gøre for at sikre os, at din engelske hjemmeside tjener sit formål bedst muligt. Og i sidste ende udkonkurrerer dine konkurrenters hjemmesider.

Charlotte Damgaard, engelsk tekstforfatter

Bed os om at demonstrere, hvordan vi kan sørge for, at din engelske hjemmeside tjener sit formål bedst muligt. – Charlotte Damgaard, britisk markedsføringskonsulent og tekstforfatter i Samtext.

 

The key to outperforming your competition abroad? Powerful customer-centric copy. And an English copywriter.

With many years’ marketing experience and a knack for creating powerful copy in English, we know one thing for sure: there is huge potential for Danish companies to leapfrog their competitors through compelling copy.

And how do we know this?

Because time and again we are asked to proofread a Danish company’s English website, and we often end up completely rewriting it.

Know your customer

While the specific aspects requiring significant improvement vary from site to site, they all have one thing in common: the content fails to immediately attract and retain attention. And this is often due to a lack of focus on who the customers are and what they need to know in order to want your service or product.

It sounds so simple. And to us it is. Yet we can guarantee that over 70 per cent of Danish companies fail to achieve this focus. At least where their English websites are concerned.

The power of language

The reasons for this obscurity are less obvious. However, we think they may stem from a lack of awareness of the power of language. We have often been baffled by how a client has been willing to spend tens of thousands of kroner on placing an ad, but baulked at paying a few hundred for the copy that determines whether it will succeed or not! It makes no sense.

Whatever the reasons, there is a simple and effective solution. If you have a business with an English website, ask yourself if you may be among the 70 per cent or more who do not attract and retain your English-speaking customers’ attention as effectively as you should.

And if your answer to that is yes, contact Samtext and ask us to demonstrate what we can do to make sure your English website does its job well – and ultimately outperforms your competitors’ sites.

Samtext logo
Samtext Denmark
Strandesplanaden 110, 2.
2665 Vallensbæk
Tlf.: 35 24 99 50