Samtext

Personbeskyttelseserklæring

Samtext stiller strenge krav til informationssikkerhed og personbeskyttelse. Hos os har det høj prioritet at beskytte og behandle persondata iht. anerkendte standarder. Siden her forklarer hvordan persondata bliver behandlet af Samtext, for at selskabet bliver i stand til at levere sine tjenester, og til markedsføringsformål. 

Hvad gør vi med oplysningerne om dig?

Når du kontakter os for at benytte vores tjenester eller bede om et tilbud, tager vi vare på de personoplysninger du giver os – som regel dit navn og din kontaktinformation – for at kunne levere en tjeneste til dig samt til brug i regnskabet. Vi spørger dig også om du vil modtage markedsføringskommunikation fra os. Hvis du vælger at sige ja til dette, vil du nogle gange om året modtage nyheder som bør være af interesse for dig.

Hvis du sender os dokumenter som indeholder personoplysninger til oversættelse, redigering eller en af vore andre tjenester, vil vi behandle disse oplysninger strengt fortroligt og ikke bruge dem til noget andet end at give dig den tjeneste du har bestilt.

Hvis du er leverandør eller potentiel leverandør af sprogtjenester til os, vil vi opbevare din kontaktinformation, detaljer om de tjenester du leverer, og hvad du har specialistkompetence i, således at vi kan vælge den rigtige leverandør og kontakte dig med forespørgsler om at levere sådanne tjenester til os.

Samtext vil ikke under nogen omstændigheder sælge persondata. Samtext vil heller aldrig dele persondata med nogen tredjepart, med mindre det er absolut nødvendigt for at kunne levere tjenester til dig.

Samtykke

Hvordan får vi dit samtykke?

Når du giver os dine personoplysninger og vælger at modtage markedsføringskommunikation fra os, giver du dit samtykke til at vi bruger disse personoplysninger specifikt til markedsføringsformål. At vælge dette er helt frivilligt.

Hvis du sender os dokumenter som indeholder personoplysninger til oversættelse, redigering eller en af vore andre tjenester, opbevarer og behandler vi disse personoplysninger ene og alene med den hensigt at give dig den tjeneste du har bestilt.

Hvis du er leverandør eller potentiel leverandør af sprogtjenester til os, giver du dit samtykke til at vi opbevarer din kontaktinformation samt detaljer om de tjenester du leverer.

Hvordan trækker du dit samtykke tilbage?

Efter at du har valgt at modtage markedsføringskommunikation fra os, kan du ombestemme dig og tilbagetrække dit samtykke om at kontakte dig og/eller bruge din information ved slet og ret at vælge «Unsubscribe» nederst i den e-mail du modtager, eller ved at skrive til marketing@samtext.com.

Etter at du har givet samtykke til at vi opbevarer og behandler dokumenter med personoplysninger med den hensigt at levere dig en sprogtjeneste du har bedt om, kan du ombestemme dig og trække dit samtykke tilbage ved at kommunikere dette til din kontaktperson i Samtext. Dokumenterne med sådanne personoplysninger vil da blive slettet.

Hvis du er eller har været leverandør eller potentiel leverandør af sprogtjenester til os, og du ikke længere ønsker at vi skal opbevare dine personoplysninger, kan du trække dit samtykke tilbage og bede om at vi fjerner oplysningerne om dig fra vores leverandørregister ved at skrive til e-mailadressen nederst på denne side.

Retten til at få adgang til, korrigere og slette persondata

Du har ret til at få dine persondata slettet. Du kan når som helst bede om at korrigere eller få adgang til den information vi har om dig, eller kræve at informationen bliver slettet. Du kan også trække dit samtykke tilbage. Hvis du vil benytte dig af disse rettigheder, kan du kontakte os via adressen nederst på denne side.

Udlevering

Vi kan være nødt til at udlevere dine persondata til myndighederne hvis loven kræver det.

Tjenester fra tredjepart

Eksterne tjenester: Vores leverandører af eksterne tjenester (dvs. tjenester vi ikke sælger og leverer til kunder) vil kun indsamle, bruge og fremlægge informationen om dig i det omfang det er nødvendigt, for at de er i stand til at udføre de tjenester de leverer til os. Vi bruger også databehandlere (såsom som Google Analytics) til at behandle data på vegne af os iht. indgåede aftaler om denne type databehandling. 

Vore egne tjenester: Underleverandører som vi bruger til at levere vore egne tjenester, får aldrig adgang til information om dig som kunde af os. Når dokumenter som du sender til os til oversættelse, redigering eller anden sprogbehandling videresendes til en sådan underleverandør, kræver vi af underleverandøren at vedkommende kun bruger eventuelle persondata i dokumenterne til at levere tjenester til os. (På finsk skrives et personnavn for eksempel på forskellige måder, alt efter hvilken grammatisk sammenhæng navnet står i.) Vi kræver også af vores underleverandører at de følger al relevant lovgivning om beskyttelse af persondata, og at de har styr på relevante sikkerhedsrutiner.

Sikkerhed og opbevaring af data

For at beskytte dine personoplysninger tager vi alle nødvendige forholdsregler og følger almindelige branchestandarder for at de ikke skal gå tabt, blive misbrugt, gives uretmæssig adgang til eller blive afsløret, ændret eller ødelagt.

Alle vore kunders og underleverandørers persondata gemmes i et TMS (Translation Management System) på en SSL-sikret server (krypteret forbindelse). Adgang til persondataene i TMS’en er begrænset til medarbejdere i Samtext som har behov for dette i regi af deres ansvarsområde. Alle der har adgang til dataene i TMS’en, er bundet af en fortrolighedserklæring. Dine persondata bliver opbevaret indtil kunde- eller leverandørforholdet er afsluttet, eller til du beder om at få dem slettet – dog med hensyntagen til den opbevaringstid som relevante love og regler kræver (f.eks. regler om bogføring og beskatning).

Hvis du beder os oversætte, redigere eller korrekturlæse dokumenter som indeholder persondata, vil vi sørge for at disse bliver beskyttet. Vi har etableret en særlig rutine i forbindelse med specielt sensitive personoplysninger som fx sygejournaler og identitetspapirer. Vores politik er at slette sådanne dokumenter når de ikke længere er nødvendige for at yde den tjeneste du får fra os. 

Alle dokumenter vi modtager, behandles som sensitiv information. Vores medarbejdere har fortrolighedsklausuler som en del af deres ansættelseskontrakt, og kontoret har rutiner for makulering af udskrifter. Ikke desto mindre bliver dokumenter med specielt sensitivt indhold kodeordsbeskyttet på vores servere, så kun medarbejdere som er direkte involveret i opgaven, vil kunne læse dem. De vil også blive leveret via vores kundeportal med brugernavn-/kodeordsbeskyttelse og krypteret adgang for kunden for ikke at blive gemt som vedhæftning i e-mailhistorikken.

Overførsel af data udenfor EU eller EØS

Alle vores kontorer befinder sig indenfor EU- eller EØS-området. Nogle af vores tredjepartsleverandører af sprogtjenester befinder sig udenfor EU- eller EØS-området eller har kontorer der. Ydermere befinder nogle af vores ansatte medarbejdere sig udenfor EU- eller EØS-området. Hvis du beder os om at oversætte eller redigere dokumenter som indeholder persondata, er du hermed indforstået med dette. Underleverandører har for øvrigt ikke adgang til dokumenter på Samtexts filserver. Overførsel af dokumenter mellem os og sådanne leverandører sker, ved at de bliver uploadet til en separat leverandørportal, hvor adgangen er krypteret og beskyttet med brugernavn og kodeord. Alle vores leverandører er for øvrigt bundet af en fortrolighedserklæring overfor os.

Eksterne hjemmesider

Når du klikker på eksterne links på vores websted, kan de lede dig væk fra vores websted. Vi er ikke ansvarlige for hvordan personbeskyttelsen praktiseres på andre websteder, og vil anbefale dig at læse deres personbeskyttelseserklæring. Denne personbeskyttelseserklæring gælder kun for de domæner som tilhører Samtext: samtext.com, samtext.no, samtext.se, samtext.dk, samtext.fi, samtext.info, kommunikasjonsbloggen.no, kapteinschwung.no, bestitekst.no, versjonering.no, versionering.dk, tekstbvrå.no og tekstbloggen.no.

Cookies

Cookies er små tekstfiler der bliver lagt på din egen maskine eller enhed af de websteder du besøger. Det er udbredt praksis at bruge dem med det formål at få websteder til at fungere, eller til at fungere bedre, såvel som til at skaffe information til webstedets ejere. Hvert websted, eller enhver tredjeparts tjenesteleverandør som det websted bruger, kan sende sine egne cookies til din browser hvis din browsers indstillinger tillader det, men (af hensyn til din personbeskyttelse) tillader din browser ikke at et websted eller tredjeparts tjenesteleverandør får adgang til andet end de cookies de allerede har sendt til dig, ikke de cookies som er blevet sendt til dig af andre websteder eller andre tredjeparts tjenesteleverandører.

Samtexts websted bruger cookies til analyseformål for at forbedre vores tjenester. Du kan bruge browserens indstillinger til at blokere cookies, uden at det påvirker dette websteds kernefunktionalitet.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på denne side kan omfatte indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde som hvis den besøgende havde besøgt webstedet som det indlejrede indhold kommer fra.

Disse websteder kan indsamle oplysninger om dig, bruge cookies eller indbygge sporingssystemer fra tredjepart og overvåge hvad du foretager dig via dette indlejrede indhold. Dette omfatter også sporing af dine handlinger via det indlejrede indhold hvis du har en konto og er logget ind på webstedet.

Ændringer i personbeskyttelseserklæringen eller ejerforhold

Vi forbeholder os ret til at modificere denne personbeskyttelseserklæring når som helst, så genlæs den gerne fra tid til anden. Enhver ændring vil gælde umiddelbart efter at den er blevet publiceret på Samtext.dk. Hvis vi foretager store ændringer, vil det stå i klartekst her på siden at den er blevet opdateret, så du er indforstået med hvilken information vi indsamler, hvordan vi bruger den og under hvilke omstændigheder vi bruger den og/eller afslører den.

Hvis vores selskab bliver opkøbt af eller fusioneret med et andet selskab, vil din information kunne blive overført til de nye ejere sådan at vi kan fortsætte med at sælge produkter til dig.

Spørgsmål og kontaktoplysninger

Hvis du vil have adgang til, rette på, tilføje eller slette noget af den personlige information vi har om dig, eller hvis du vil klage over noget eller bare ønsker mere information, så kontakt os via denne e-mailadresse:

copenhagen@samtext.com

Samtext logo
Samtext Denmark
Strandesplanaden 110, 2.
2665 Vallensbæk
Tlf.: 35 24 99 50