Samtext

Oversættelsesværktøj

«Andre oversættelsesværktøjer har brugere – Déjà Vu har fans», siges det blandt oversættere. Det forstår vi faktisk godt, efter at have brugt dette værktøj i mange år.

 

Oversætterens bedste ven og livsledsager er et computerprogram. Og nej, det er ikke Google Translate, men et oversættelsesværktøj (engelsk:  CAT tool – Computer-assisted translation).

Alle oversættelsesværktøjer fungerer på den samme måde: De automatiserer arbejdet så meget som muligt for oversætteren ved at tage sig af sætninger der gentager sig, genbruge sætninger som har været oversat før, tjekke at enkeltord ikke bliver oversat på forskellige måder i samme dokument og et utal af andre ting som sparer tid.

Eksempler på disse værktøjer er Déjà Vu, memoQ, SDL Trados, TransStudio, Wordfast og Wordbee. Forskellen – for ikke at sige djævelen – ligger i detaljerne. For eksempel, hvordan programmet takler skjult tekst i Excel, eller et utal af XML-filer som ligger i en omfattende mappestruktur, eller fire forskellige filer i henholdsvis Word, Excel, Powerpoint og Indesign som skal oversættes samtidigt?

Vores foretrukne oversættelsesværktøj er Déjà Vu.

 

Oversættelsesværktøj

 

Lynhurtig effektivitet

Déjà Vu tager sig af alle de rutinemæssige opgaver som fx at gemme arbejdet, opbevaring af og opslag i tidligere oversættelser og den allerede etablerede terminologi samt kontrol af kvalitet og overensstemmelse, således at oversætteren kan koncentrere sig om selve oversættelsesarbejdet.

Projekter med mange filer og formater

Déjà Vu kan håndtere et ubegrænset antal filer i hvert projekt. Det er nemt at importere forskellige filformater i samme projekt og arbejde med filer fra Microsoft Office, Adobe InDesign samt HTML, XML og mange andre formater – samtidig, som om det var én fil.

Projektleksikon

Det er enkelt at opbygge ordlister for de projekter man oversætter, eller importere terminologi fra eksisterende ordlister i andre filformater, for eksempel Excel eller Word.

Større genbrug

Alle oversættelsesværktøjer har deres egen database som kaldes en oversættelseshukommelse (engelsk: TM – Translation Memory). Déjà Vu har en mere avanceret hukommelsesteknologi end det traditionelle TM-system som man finder i andre oversættelsesværktøjer. Hvis der ikke findes noget nøjagtigt match i TM’et, benytter Déjà Vu relevante sætningsfragmenter, termer og sætninger med en lignende opbygning til at sammensætte et oversættelsesforslag.

What you see is what you get – WYSIWYG

I de fleste oversættelsesværktøjer vises teksten i en tabel uden nogen form for layout, som vist ovenfor. Og formateringen af skriften i form af fx fed, kursiv og understregning er erstattet af koder. I Déjà Vu vises layoutet i sit eget særskilte vindue inde i programmet – både det som allerede er oversat, og det som endnu ikke er det – en stor fordel for oversætteren i forhold til at forstå den kontekst teksten står i.

Kvalitetssikring

Déjà Vu kontrollerer automatisk, om terminologien i oversættelsen er konsistent, og sørger for at tal og værdier i kilde- og målteksten stemmer overens.

Kompatibilitet

Filer, oversættelseshukommelser og termdatabaser der er skabt i andre oversættelsesværktøjer, kan importeres og eksporteres direkte – uden kompliceret konverteringsarbejde.

Samme oversættelsesværktøj og TM i mange lande

I Samtexts version af Déjà Vu ligger oversættelseshukommelsen online. Den er derfor tilgængelig for alle vores oversættere rundt om i verden, hvilket gør at de kan samarbejde sideløbende fordi de i realtid kan se hvad de andre laver.

Flersprogede projekter

Déjà Vu kan have et ubegrænset antal målsprog i samme projekt, og man kan bruge oversættelseshukommelsen i begge retninger mellem alle sprog.

Med garanti den korrekte genbrug af sætninger («match»)

Oversætteren slipper for at bekymre sig om mange forskellige match – Déjà Vu tager hensyn til den sammenhæng som sætningen står i. Hvis der er mere end én tilgængelig oversættelse, vælger Déjà Vu med stor sandsynlighed den rigtige.

“Oversætterens bedste ven og livsledsager er et computerprogram.”
Samtext logo
Samtext Denmark
Strandesplanaden 110, 2.
2665 Vallensbæk
Tlf.: 35 24 99 50