Samtext

Korrekturlæsning

Det er ikke nemt at opdage sine egne skrivefejl! Derfor skal du altid lade en anden person udføre korrekturlæsning når teksten er vigtig. Og det bør være en, som kan sin retskrivning. Har du ikke en i huset, kan du få hjælp af en af vores professionelle korrekturlæsere.

 

Vores eksperter går teksten grundigt igennem med særlig opmærksomhed på retskrivning, sætningsopbygning og ordvalg. Vi korrekturlæser både originaltekster og oversættelser som andre har lavet – på en hel række forskellige sprog og inden for mange fagområder.

Målet er at teksten skal være helt korrekt, terminologien konsekvent, budskabet tydeligt, og læseoplevelsen så god som overhovedet muligt.

Her er noget af det vores korrekturlæsere gør:

 • læser på udskrift og ikke bare på skærmen. Det er i praksis ikke muligt at se alle fejl på skærmen
 • udfører elektronisk stavekontrol
 • sætter sig ind i hvad teksten egentlig handler om, ved at slå alle ord op som de ikke er sikre på betydningen af, og ved at demonstrere (ved f.eks. at tegne det todimensionelt) når det der omtales er for abstrakt. Dette er det stik modsatte af at skimme
 • søger elektronisk efter og retter dobbelte mellemrum og mellemrum foran tegn
 • læser ud fra målgruppens synsvinkel (og ud fra synsvinklen for en som ikke har set teksten før). Er det der står fornuftigt? Er det logisk og forståeligt?

Når vi udfører korrekturlæsning, tjekker vi også:

 • om egennavne er stavet rigtigt – vi tager ikke for givet at de er det i forvejen
 • at sprogbrug og terminologi er konsistent
 • at kapitel- og afsnitsnummerering er korrekt
 • at formateringen er konsistent (afsnit, overskrifter, skrifttyper, kursiv, fed, understregning)
 • at illustrationerne stemmer overens med teksten
 • at ordene i illustrationerne stemmer overens med ordene i teksten

Sidst, men ikke mindst: Teksten læses om og om igen indtil vi ikke finder mere at rette (ingen fejl ved sidste gennemlæsning). Hvis teksten er lang, brydes den ned i sektioner, så det at læse korrektur om og om igen ikke bliver uoverkommeligt. Og der laves en ny udskrift når der begynder at blive et stort antal rettelser.

Dette er hvad der kræves for at gøre en tekst fuldstændig fejlfri. Det er professionel korrekturlæsning.

“Teksten læses om og om igen, indtil vi ikke finder mere at rette – ingen fejl ved sidste gennemlæsning!”
Samtext logo
Samtext Denmark
Strandesplanaden 110, 2.
2665 Vallensbæk
Tlf.: 35 24 99 50